Beste Chemicanen en sympathisanten,

Als studentenvereniging zijn cantussen uiteraard onmisbare activiteiten. Enkele keren per semester komen gedoopte Chemicanen (en eventuele bezoekers) samen met dorst, grote dorst, of zelfs Chemica-dorst om deze vervolgens te lessen. In een zaaltje in de Toverpoort, waar de geur de zintuigen reeds voorbereidt op de avond die komen zal, worden tussen pot en pint de dikste schijven uit de codex gezongen. Alcoholtolerantie en zangtalent zijn zeker niet noodzakelijk. Non-alcoholisch cantussen is trouwens ook perfect mogelijk. Sfeer en verbroedering zijn waar deze avonden bekend om staan.

Een doop bij Chemica is je toegangsticket om deel te kunnen nemen aan al onze (on)vergetelijke cantussen, maar ook zonder bij ons gedoopt te zijn kan je de cantus al wat leren kennen. Zo is er onze openingscantus in het begin van het jaar, deze is speciaal bedoeld voor eerstejaarsstudenten Chemie en Biochemie/Biotechnologie, maar ook andere niet-gedoopte studenten zijn hier welkom. Op de familie- en vriendjes cantussen zijn respectievelijk niet gedoopte familieleden en vriendjes van onze commilitones welkom. Verder zijn studenten, gedoopt bij een andere kring, steeds welkom op onze open cantussen.

Bij vragen over cantus of bij interesse voor een verbroedering mag u steeds iets laten weten op   chemica.cantor@gmail.com of in onze cantor, Jamez, zijn DMs sliden.

Ten slotte staan onze Chemica cantussen bekend legendarisch te zijn. Het is dan ook mijn missie om samen met onze senior de legendariteit van onze cantussen in ere te houden.

Tot binnenkort!Kalender Semester 1

10/10/2023 | Openingscantus | Salamander

18/10/2023 | Beiaardcantus | Stadshal

16/11/2023 | Doopcantus | Karaoke

05/12/2023 | Themacantus | Karaoke

13/12/2023 | Massacantus | Flanders Expo


Kalender Semester 2

21/02/2023 | Heropeningscantus | Karaoke

09/03/2023 | Vriendjes- en Familiecantus | Karaoke

 19/03/2023 | Verbroederingscantus | Karaoke

14/04/2023 | Cantus der Wetenschappen | Karaoke

08/05/2023 | Ontgroeningscantus | Delta