Chemica

Cantus

De cantus, hoogmis der studenten, is een eeuwenoude studententraditie. Gekleed in kiel en lint zakken de Gentse studenten af naar hun vertrouwde cantuszaal, zijnde de Salamander of de Karaoke. Hier wordt er gezongen en verbroederd, onder invloed van ons geliefde gerstenat. De enige voorwaarde om volwaardig deel te nemen aan de cantus, is dat je gedoopt en ontgroend bent binnen de Chemica. De doop is een ludieke initiatie, de ontgroening is de plechtige overgang van schacht (gedoopte) tot commilito (volwaardig lid). Indien je niet weet wat cantussen is en je meer over dit gebeuren wilt weten ben je altijd welkom op de openingscantus gelegen begin oktober (zie hieronder). Ik durf te wedden dat je na deze cantus positief zult staan tegenover deze traditie.

Keizer-cantor 2018-2019
Keone Calemyn

Semester 1:
- Openingscantus dinsdag 2/10 (week 2) Karaoke
- Doopcantus donderdag 8/11 (week 7) Karaoke
- Familiecantus vrijdag 23/11 (week 9) Salamander
- Verbroederingscantus met GBK donderdag 29/11 (week 10)
- Themacantus woensdag 5/12 (week 11) Salamander
Semester 2:
- Heropeningscantus dinsdag 19/02 (week 2) Karaoke
- Vriendjescantus woensdag 27/03 (week 7) Salamander
- Ontgroeningscantus donderdag 2/05 (week 10) Karaoke