De cantus, hoogmis der studenten, is een eeuwenoude studententraditie. Gekleed in kiel en lint zakken de Gentse studenten af naar hun vertrouwde cantuszaal, zijnde de Salamander of de Karaoke. Hier wordt er gezongen en verbroederd, onder invloed van ons geliefde gerstenat. De enige voorwaarde om volwaardig deel te nemen aan de cantus, is dat je gedoopt en ontgroend bent binnen Chemica. De doop is een ludieke initiatie, de ontgroening is de plechtige overgang van schacht (gedoopte) tot commilito (volwaardig lid). Indien je niet weet wat cantussen is en je meer over dit gebeuren wilt te weten komen, ben je welkom op de openingscantus. Deze vindt plaats begin oktober (zie hieronder). Probeer het zelf en laat je onderdompelen in het leven van de ├ęchte student in Gent!

Cantor 2019-2020
Milan Roels

Eerstvolgende:

– Zwanenzang & Kiescantus | maandag 5/07 | Karaoke

– Ontgroeningscantus | zaterdag 19/09 | Karaoke

Semester 1:

– Openingscantus | donderdag 1/10 (week 2) | Karaoke

– Doopcantus | dinsdag 10/11 (week 8) | Salamander

– Familiecantus | vrijdag 20/11 (week 9) | Salamander

– Themacantus | dinsdag 24/11 (week 10) | Karaoke

– Massacantus | woensdag 9/12 (week 12) | Flanders Expo

Semester 2:
– Heropeningscantus | dinsdag 16/02 (week 2) | Karaoke

– Lustrumcantus | woensdag 24/03 (week 7) | Salamander

– Vriendjescantus | maandag 19/04 (week 9) | Delta

– Ontgroeningscantus | maandag 10/05 (week 12) | Salamander