Beste Chemicanen, we kunnen eindelijk weer cantussen! Een korte introductie voor de nieuwkomers: de cantus is een van de tofste evenementen waar je als student aan kan deelnemen. Hierbij komen we kiel en lint samen om luidkeels te zingen, goed en veel pintjes te drinken en natuurlijk ook om met onze medestudenten te verbroederen. De cantus kent een eeuwenoude geschiedenis en zit vol van tradities en rituelen. Om deel te kunnen nemen aan een cantus moet men gedoopt zijn (met uitzondering op de openingscantus), en om volwaardig mee te kunnen cantussen vindt er eerst een ontgroening plaats. Geen paniek, de doop is in Chemica een ludieke initiatie waarbij de focus vooral ligt bij banden smeden tussen de nieuwe schachten (gedoopten). De ontgroening is dan een plechtige overgang tot commilito en vindt plaats op het einde van het academiejaar. Ik hoop om jullie dit jaar in groten getale te mogen ontvangen, zowel de oude zakken als de nieuwe gezichten. Opdat we weer kunnen zingen, drinken en samenzijn als echte Chemicanen!

Cantor 2021-2022

Faust Schotte

Semester 1:

Door de Corona maatregelen zullen er gaan cantussen meer plaatsvinden dit semester.