Lang, lang geleden, toen er zelfs nog geen sprake was van Chemie of Biochemie, laat staan Biotechnologie, maar wel van de oerchemie, Scheikunde genaamd, richtte een zekere R. Tavernier in het jaar 1935 de Natuurwetenschappelijke Kring op, oftewel de NWK. Deze bestond naast scheikundigen ook uit studenten Geologie, Biologie, Aardrijkskunde en kandidaten in de Veeartsenijkunde. Deze kring der natuurwetenschappers bleef echter maar bestaan tot in 1965.

De precieze redenen van het uiteenvallen is onduidelijk, maar het had blijkbaar te maken met bepaalde richtingen die zich ondervertegenwoordigd voelden binnen deze kring. Het waren de aardrijkskundigen die het vuur aan de lont staken. Al in 1964 klaagden ze bij het FK (FaculteitenKonvent, overkoepeling van alle faculteitskringen) over een gebrek aan vertegenwoordiging. Bemiddelingspogingen van het FK leverden niets op en de aardrijkskundigen scheurden zich begin 1965 af van de NWK: de Vlaamse Aardrijkskundige Kring (VAK) was geboren. Hoe de verdere opsplitsing van de NWK, met de vorming van Chemica en de GBK (Gentse Biologische Kring) in zijn werk ging is onduidelijk, maar vast staat dat bij het begin van het volgend academiejaar (1965-66) van de NWK geen sprake meer was.

Chemica was dus geboren met Frank De Smedt en Gaston Van Dijck als allereerste praesides in 1965-66. Chemica is dus oorspronkelijk de Faculteitskring van de studenten Scheikunde aan de toenmalige Rijksuniversiteit Gent. De eerste archiefstukken van Chemica dateren uit de woelige studentenjaren aan het einde van de jaren ’60, toen de chemiestudenten onder andere een laboratorium bezetten om te protesteren tegen hervormingen van de doctoraatsbeurzen. De vertegenwoordigers van de studenten en dus ook Chemica werden uiteindelijk uitgenodigd bij de minister om toelichting te krijgen over die hervormingen. Opmerkelijk is dat Chemica in die tijd zo’n 600 scheikundigen vertegenwoordigde, een aantal waarvan wij vandaag helaas enkel maar kunnen dromen.

De evolutie van Chemica hangt verder samen met de evolutie van het Biochemie en Biotechnologie onderwijs in Vlaanderen. In de jaren 60 werden cursussen Biochemie ingevoerd in de opleidingen Scheikunde en Biologie. In de jaren 70 groeide Biochemie uit tot een optierichting binnen de opleidingen Scheikunde en/of Biologie. In 1992 kwam de erkenning bij decreet van de tweede cyclus programma’s ‘Licentiaat Biochemie’ en ‘Licentiaat Biotechnologie’. De eerste studenten Biochemie/Biotechnologie waren dus afkomstig uit de kandidaturen Chemie of Biologie. Omdat de GBK toen niet geïnteresseerd was in deze licentiaatstudenten, werd Licentiaat Biochemie/Biotechnologie dan ook toegewezen aan Chemica, die deze studenten wel met open armen ontving. Al van in ’92-’93 had Chemica dan ook al JVW’s (jaarverantwoordelijken) voor deze licentiaten.

In oktober 2004 ontstond de volwaardige Opleiding Biochemie & Biotechnologie, bestaande uit een Bachelor Biochemie & Biotechnologie van 3 jaar en een Master Biochemie & Biotechnologie van 2 jaar. Daarnaast bestaat ook de Bachelor Chemie van 3 jaar en de Master Chemie van 2 jaar. Vanaf oktober 2004 tot heden is Chemica dan ook officieel de Faculteitskring van al de studenten Chemie en Biochemie & Biotechnologie en we zijn dan ook trots op alle studenten die we vertegenwoordigen: de chemisten, biochemisten en biotechnologen der Gentse stede!