Campus sterre (S5)

Hier bevindt zich ons kot. We verkopen er alle labo-benodigdheden en cursussen. Wekelijkse zijn er vaste dagen waarop het kot open is (in de weekmail vermeld).

De Salamander of “Sala”

In dit oude café kan je een bezoekje brengen aan Rita, die er geen probleem van maakt dat je in haar café je lunch nuttigt. Het is de Cantus-zaal bij uitstek.

The Porter House of “De Porter”

The Porter House is ons clubcafé en een van de gezelligste café’s van de Overpoort. Tijdens het academiejaar vinden hier vele leuke feestjes plaats waaronder een Cocktailavond en een Jeneveravond. Met andere woorden, als actief Chemica-lid zal je hier zeker meerdere uren doorbrengen.